SAKKOLA
KYLÄT ja YHDISTYKSET
Klikkaa kylän nimeä !
Aiemmin ja osittain vielä nykyäänkin toimivien yhdistysten ja yhteisöjen tietoja toivotaan Sakkola-museoon. Yhdistysten arkistoja pyritään saamaan museon tausta-aineistoksi. Myös eri puolilla Suomea toimivien karjalaisjärjestöjen toivotaan aktivoituvan ja ottavan yhteyttä, mikäli niillä on Sakkola-museoon soveltuvaa tietoa ja materiaalia. Ohessa luettelo Sakkolassa toimineista yhdistyksistä ja järjestöistä .


Sakkolan kartta

Sakkolalaisten harrastuksia

ErP6
nimiluettelo
(pdf)

KIVINIEMI - RÖYKKYLÄ
Röykkylän-Kiviniemen Osuuskassa 1905
Sakkolan Osuuskauppa
Alavuoksen Osuusliike
Kiviniemen Urheilijat
Kiviniemen Naisvoimistelijat
Kiviniemen Nuorisoseura 1901
Röykkylän-Kiviniemen Työväenyhdistys
Kiviniemen-Röykkylän Marttayhdistys 1908
Vuoksen Maidonmyyntiosuuskunta
Röykkylän Nuorisoseura 1905
Röykkylän-Kiviniemen Nuorten Kristillinen Yhdistys
Kiviniemen Sonniyhdistys 1906

TIKANSAARI - VIIKSANLAHTI -
KASARMILA - VALKJÄRVI - LUPRA

Viiksanlahden Marttayhdistys
Lupran Osuuskassa 1905
Jääkäripataljoona 4
Voimistelu- ja urheiluseura Isku
Kasarmilan Evankeline Nuorisoliitto 1936
Kasarmilan Nuorten
Kristillinen Yhdistys
Viiksanlahden Nuorisoseura


HAITERMAA - PANNUSAARI-
VOLOSKA

Sakkolan Maidonmyyntiosuuskunta
Ylä-Suvannon Marttayhdistys
Ylä-Suvannon Nuorisoseura 1912
Haitermaan Naisvoimistelijat

SAKKOLAN KIRKONKYLÄ-
SIPILÄNMÄKI - KARHOLA -
LUPRIKKALA
Sakkolan Jäntevä 1913
Sakkolan Suojeluskunta 1917
Lotta-Svärd yhdistys 1922
Sakkolan Marttayhdistys 1917
Sakkolan kirkonkylän Nuorisoseura 1899
Nuorten Kristillinen Yhdistys
Sakkolan Maamiesseura
Kirkonkylän Työväenyhdistys
Sakkolan Säästöpankki

HAPARAINEN - PURPUA - KELJA
Haparaisten Nuorisoseura 1904
Haparaisten Osuuskassa 1907
Haparaisten-Keljan Nuorten Kristillinen Yhdistys
Haparaisten Marttayhdistys
Keski-Suvannon
Maidonmyyntiosuuskunta
Evankelinen Nuorisoliitto
Haparaisten Sonniyhdistys 1908

VILAKKALA -KOVEROJA - VOLOSSULA
-KAARNAJOKI - TAIPALE

Vilakkalan Nuorisoseura 1902
Vilakkalan Osuuskassa 1907
Vilakkalan Työväenyhdistys 1913
Kaamajoen Marttayhdistys
Vilakkalan Sonniyhdistys 1906

RIISKA - JÄRISEVÄ
Riiskan Nuorisoseura 1902
Riiskan Marttayhdistys
Nuorten Kristillinen Yhdistys
Ala-Suvannon
Maidonmyyntiosuuskunta?

LAPINLAHTI
Lapinlahden Nuorisoseura 1908
Lapinlahden Marttayhdistys
Lapinlahden Osuuskassa 1909

HOVINKYLÄ - OJANIEMI
Petäjärven Emäntäkoulu
Hovinkylän Marttayhdistys
Evankelinen Nuorisoliitto
Nuorten Kristillinen Yhdistys
Ojaniemen Marttayhdistys

PETÄJÄRVI - RYHMÄ
Petäjärven NuorisOseura 1908
Petäjärven Marttayhdistys
Petäjärven osuuskassa 1903
Petäjärven Maidonmyyntiosuuskunta
Petäjärven Sonniyhdistys 1902

LOHIJOKI - KOTTILA

kartta © Maanmittauslaitos/PiSa lupa nro 52/4033/1999