SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 8/2007:

* Turkkisen turinat, s. 4
* Emakolle porsaat, s. 5
* Suvannon Seutu täytti 50 vuotta, s. 6-7
* Sakkola-Säätiön valtuuskunta kokoontui, s. 8
* Pyhä venäläinen maa, s. 9
* Vuoksi, Kannaksen suuri virta, s.10-12
* Sakkolan ja Metsäpirtin kyläjärjestys 1871, s. 14-16
* Isä-Matin susjahti, s.17
* Sotiemme Vuoksela matrikkeli valmistui, s. 18-19
* Vuokselan tytöt vallattomina, s. 20
* Virkin Virkkeet, s. 21
* Maire Saarinen urakoi runosuvun perinnön kansiin, s. 22-23
* Jouluisia ajatuksia s. 23-27
* Merkkipäiviä ja poisnukkuneita, s. 29
* Tule mukaan kyläkirjojen tekoon, s. 30

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka .