SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 5/2007:

* Turkkisen turinat, s.4
* Matkalaulu, sivu 5
* Röykkylän ja Riiskan väki kirjantekoon, s. 5
* Sakkola-juhlien ohjelma, s. 6-7
* Yhteisen myytin etsijä, s. 8-9
* Nuoren miehen muistoja kotikonnuilta Sakkolasta, s. 10-11
* Rahastonhoitaja vaalii juuriaan, s. 12-13
* Kirkonkylän kirjantekoon, s. 13
* Vuokselalaisten vuosikokous ja toimintasuunnitelma, s.14-15
* Muistojen ilta Hämeenlinnassa, s. 16
* Virkin virkkeet, s. 17
* Karjalan historiaa venäjäksi, s. 17
* Sikatalous oli tuntuva ansionlisä, s. 18-19
* Wanhoja kuvia Vuokselasta, s. 20
* Eevat leipovat kakkaroita, s. 20
* Kuka tunnistaa, s. 20
* Majakkalaiva Taipaleenluoto, s. 22-23
* Matka Metsäpirttiin takana, s. 24-25
* Metsäpirtin pitäjäjuhlat Helsingissä, s. 26-28
* Perhejuhlia, s. 29
* Poisnukkuneita, s. 30
* Yhteystietoja, s. 32

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.