SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 6 /2007:

* Paukun palsta, s.3
* Turkkisen turinat, sivu 4-5
* Sakkola-Säätiön juhlat juurilla Karjalassa, s. 6-13
* Vesilahden Karjalaiset täyttää 60 vuotta, s. 14-15
* Yhteinen leiri Venäjällä asuvien inkeriläisten kanssa, s. 16-17
* Mynämäen kirjaston Metsäpirtti-arkistolle lahjoitus s.18
* Karjalaista ruokaperinnettä: Omenapiirakka s. 18
* Terveisiä lomalta Britanniasta, s.19
* Metsäpirttiläiset mukana kyykkäillassa, s. 19
* Käynti kotiseudulla Vuokselassa, s. 20-21
* Virkin Virkkeet, s. 21
* Elämän evakkona Kannaksella, s. 22-23
* Wanhojen muistitietojen keräystä, s. 23
* Merkkipäiviä, perhejuhlia, poisnukkuneita, s. 24-29
* Tule mukaan kyläkirjojen tekoon, s. 30

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka .