SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 7/2006:

* Neuvottelumatkalla kannaksella, s. 4-5
* Suvannon seudun pitäjäyhteistyö jatkuu, s.6
* Vanhoja tilikirjoja Sakkola-Museolle, s. 7
* Ihme-Mikon perunat , s.7
* Hautajaisperinteet, s. 8-10
* Vuokselan hautausmaat, s. 10-11
* Karjalaisia perinteitä, s.12
* Virkin virkkeet, s. 13
* Karjalaseura juhli Tammelassa, s. 14
* Onko kiire?, s. 15
* Kinkun suolaus, s. 15
* Matkalla kauko-Karjalaan, s. 16-17
* Kasarmilaiset kasarmikaupungissa, s. 18-19
* Matkalla Vaskelassa vuonna 2006, s. 20-21
* Sukukokouksia, s. 22-27
* Merkkipäiviä, s. 28-29
* Kyläkirjoja, s. 30
* Yhteystietoja, s. 32

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.