SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti

Luettavana numerossa 6/2005:
Lehti ilmestyi syyskuussa 2005

Sisällysluettelo:

* Turkkisen turinat, s. 4
* Sakkola-juhlilta, s.5-7
* Mitkä ihmeet kujaset, s. 8
* Tapaaminen junassa, s. 9
* Suvannon Seuduntulevia teemoja, s. 9
* Juurilla Lietteenahossa, s.10-11
* Kolme kohtaamista kotikylän historiassa s. 12-13
* Nuoran jälkeläiset sukuretkellä, s. 14-16
* Elämän tähtihetkiä: matkalla Vuokselassa, s. 17
* Elämysmatkalla Metsäpirtissä, s. 18-19
* Tietoa ja tunnetta Peltosten sukukokouksessa, s. 20-21
* Metsäpirtin tiedotuksia, s. 21
* Kuopat Metsäpirtissä, s. 22
* Virkin virkkeet, s. 23
* Päiväkiven ja Kuninkaanristin kansakoulut, s. 24-25
* Tunnistatko henkilöt, s. 26
* Kenraaliluutnantin muistolle, s.27
* Poisnukkuneita, s. 28
* Perhejuhlia, s. 29
* Nyt kurkkuja säilömään, s 30
* Yhteystietoja, s. 32

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.