SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 3/2006:

* Sakkola-Museon kesästä, s. 4-5
* Hypättiin, hiihdettiin, juostiin ja palloiltiin silloin ennenkin, s. 6-9
* Vuokselan urheiluhistoriaa, s. 10-11
* Opettajat innostivat urheilemaan , s. 12
* Urheilija ja hänen kohtalonsa s. 13
* Mummoja ja äitejä muistellen s. 14
* Minun mummoni, s.15
* Äitien iloksi ja kunniaksi, s. 16
* Wanhat kuvat kertovat, s. 17
* Metsäpirttipinssin suunnittelukilpailu, s. 18
* Harossimiehen juttusarja alkaa, s. 19
* Vuokselan kuulumiset, s. 19
* Virkin virkkeet, s. 20
* Karjalaista ruokaperinnettä: norssit, s. 21
* Sakkolan kilpi herätti ajatuksia, s. 22
* Ilmoituksia, s. 23
* Edesmenneitten muistolle, s. 24-26
* Merkkipäiviä, s. 26-27
* Lähde karjalaisille kesäjuhlille Haminaan, s. 28
* Kesän kotiseutumatkoja, s. 28-29
* Ilmoituksia , s. 30-31
* Yhteystietoja Sakkola, Metsäpirtti ja Vuoksela, s. 32

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.