SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti

Luettavana numerossa 3/2005:
Lehti ilmestyi toukokuussa 2005

Sisällysluettelo:

* Sakkola saa vaakunan s. 4
* Ansimerkkejä jaettiin, s.4
* Sakkola-Säätiön toiminta jatkuu monella rintamalla, s.5
* Pannusaaresta kuvakertomus Sakkola-Museolla, s. 6
* Keljan muistomerkki edistyy, s.7
* Miten kenttäoikeus toimii, s.8
* Karjalan palauttamisesta perusteltu esitys, s. 9
* Tietoja Sakkulan pogostan asukkaista 1818, s. 10-13
* Kuntoutusta myös evakointiin osallistuneille, s. 13
* Raita Karpo, Karjalan satakieli, s. 14-15
* Metsäpirtin pitäjäjuhlan ohjelmasta, s. 16-17
* On meillä kuitenkin villasukka, s. 16-17
* Lapanaisten kirja valmistui, s. 18
* Metsäpirttiläisten reliefi Mynämäelle, s. 18
* Kansakoulun 1800-luvulla suorittaneet, s. 19
* Maatalousnäyttely Kiviniemessä, s. 20-21
* Räihärannan koulu, s.22-23
* Virkin virkkeet: Vuokkojen aikaan, s. 24
* Tervetuloa Vuoksela-tapahtumiin, s. 24
* Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa, s. 25
* Vuosia täyttäneitä, poisnukkuneita, s.26-27
* Sukujuhlia, matkoja, kokouksia, s.28-29
* Raparperipiirakka, s.29

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.