SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti

Suvannon Seutu nro 6-7 /2020

 

3  Puheenjohtajan palsta
4  Seurakuulumisia
6  Merkkipäiviä
8  Sankarivainajan tie Terentilästä kotiin
9  Juho Niukkanen Karjalan puolustaja
10  Kiviniemen markkinoilla
14  Sotainvalidien veljesliitto 80 vuotta
16  Metsäpirtin sisäviisteinen ristikirkko
19  Olivatko karjalaiset pakolaisia
20  Annikki Iso-Kokkilan evakkomuistot
24  Kasarmilassa elämä sykki jääkärien hengen ja veren tahdissa
29  Hottipojat!
30  Osuuskauppa kuin oma koti
36  Jyminä lakkasi - rauha
39  Toimittajan palsta • Lukijalta • Karjalan Liiton liittokokouskuulumisia
40  Antti Koirasen musiikkipalsta
41  Kirja: 1939
42  Papin palsta
43  Mainoksia • Tapahtumakalenteri
44  Taidekonservaattori Anniina Haakana
46  Vääränmäenharjun reitillä

SS-kansi_6-7-2020

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. .