SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 1 / 2018:


* Puheenjohtajan palsta: Ilmastonmuutosta ja politikointia, s. 3
* Suvannon Seutu on ilmestynyt jo kuusi vuosikymmentä, s. 4-5
* Sakkola-Säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä, s. 5
* Vuokselan lehtiyhdyshenkilö on vaihtunut, s. 6-7
* Itsenäisyytemme juuret, s. 8-9
* Suomi 100-itsenäisyyspäivä Metsäpirtissä jäi muistoihin, s. 10-11
* Itsenäisen Suomen tapahtumia alkuvuonna 1918, s. 12-13
* Tunnelmia vuonna 1956 presidentin vaalien alla, s. 14
* Puhemiesten tärkeä rooli naimakaupoissa, s. 15
* Antti Koirasen musiikkipalsta: Moraali ja opetus, s. 16-17
* Taitavat kädet -näyttely Tammelassa
esitteli karjalaisten kädentaitoja, s. 18-19
* Matka- ja tapahtumailmoituksia, s. 20-23
* Ennakkotietoa Sakkola-Seuran tapahtumista, s. 24
* Evakkolapsen muistelukset jatkuvat, s. 25
* Muistikuvia paluusta Vuokselaan 1942, s. 26-27
* Vilja, monitaitoinen nuori, 28
* Kohtalon johdatusta..., s. 29
* Karjalainen heimomme;
Santeri Ollikaisen artikkeli 1950-60-luvun taitteesta, s. 30-33
* Sakkola esittäytyi Karjalatalolla, s. 35
* Vuosia täyttäneitä, kuolleita, s.36 - 37
* Yhteystietoja, s. 39-40

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.