SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 7/2012:


* Paukun palsta: Kohtuuttomat korvaukset, s. 3
* Suvannon seudun pitäjäyhteisöt koolla, s. 4
* Erillinen Pataljoona 6:n asevelijuhla 27.12.2012, s. 6
* Mietteitä veteraaneja muistellen, s. 7
* Uusia levyjä: Karjala tanssii ja Juhlan aika, s. 8
* Helena Eevan sanoituksista näytelmän lisäksi levy, s. 9
* Hovinkylän ja Ojaniemen kyläkirja julki 16. joulukuuta, s. 10
* Kokouksia ja pikkujouluja, s. 11
* Kansallispukukavalkadi Karjalatalolla, s. 12
* Maaria Karpo, monitoiminen nainen, s. 13
* Sakkola-Seura ohjelmavastuussa Kesäkodilla, s. 14
* Vaskelan sukuseura koolla Tampereella, s. 15
* Ukkosen sukuseuran terveisiä, s. 15
* Sakkola-Seura syysretkellä Mikkelissä, s. 16
* Ajatuksia Vuokselan matkalta 2012, s. 17
* Tapahtumia 80 vuotta sitten; syksy 1932, s. 18-19
* Virkin virkkeet: Onko entisaikain elämänmenosta jotakin opiksi otettavaa..., s 20
* Tallenna tiedot vanhoista käsitöistä, s. 20
* Vuokselan Uudenkylän kansakoulun juhlista, s. 21
* Lännen ja idän kirkko Kannaksella Ruotsin vallan aikana, s. 22-23
* Vuokselan alueen hengellistä elämää, s. 24-27
* Lapsuuden muistoja Sakkolasta 1941-1944, s. 28-30
* Sakkola-Säätiössä henkilövaihdoksia, s. 31
* Merille ja Viipuriin, osa II , s. 32-33
* Karjalaisuutta tarjolla pienestä pitäen, s.34-35
* Perhetapahtumia, s. 35-41

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.