SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 3/2012:

* Paukun palsta: Eskoa muistellen, s. 3
* Matkoja ja kokouksia, s. 4-5
* Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri vietti 10-vuotisjuhliaan, s. 6-7
* Elämää, tapahtumia ja kohtaloita Suvannon seudulla ennen, aikana ja jälkeen 1918 , s. 8-11
* Vaienneet kirkot Karjalassa, s. 12-15
* Tapahtumia 80 vuotta sitten, alkukevät 1932, s. 16-17
* Metsäpirtin väestö ja kotitalot 1930-luvulla löytyvät internetistä, s. 18-19
* GPS-havaintoja matkalta Pyhäjärvelle ja Sakkolaan, s. 20-21
* Vuokselajuhlaan valmistaudutaan Hämeenlinnassa, s. 22-23
* Virkin virkkeet; Tulevaisuuden Vuoksela-Seura, s. 24
* Koulutintti tarjoaa tilat Pärssisten sukukokoukselle, s. 25
* Karjalainen sanaseppo Terho Arrenius kirjoitti musiikkinäytelmän Riepumatto, s. 26
* Sakkola-Museon kesäkausi avattu, kuvanäyttelyssä Hovinkylä ja Ojaniemi, s. 27
* Sakkola-Seuran 50-vuotisjuhlia odotellessa, s. 28-29
* Kanttori Pietari Korhosella juuria Sakkolaan, s. 30-31
* Aili Karjalasta – äiti, mummi, isomummi, s. 32-34
* Filemon Kuoppa tallensi kulttuuriperintöä valokuvina, s. 35
* Kaurakiisseliä ja viipurinrinkilöitä , s.36-37
* Menneitä muistellen – Vuokselan Alasalolta, s. 38
* Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen Liiton kuulumisia, s. 39
* Viljon pakinaa, s. 40
* Sakkolan Haitermaan koululla keväällä 2011, s. 41
* Perhetapahtumia, s. 42-45
* Tilaustietoja, s. 46-47
* Yhteystietoja, s. 48

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.