SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 2 /2012:

* Paukun palsta: Ystävyys- ja yhteistoiminta, s. 3
* Turkkisen turinat: Kevään kynnyksellä s. 4
* Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Tampereella, s. 5
* Suvannon Seudun Sukututkimuspiirillä 10-vuotisjuhla , s. 6-7
* Sisällissodan 1918 ratkaisuhetkistä elokuva , s. 8
* Lukiolainen avustajana sotilaan roolissa, s. 9
* Vaskelalaista perinnettä, ahkeria tyttöjä - se on rock! s. 10
* Kanttoriperhe Maasalon elämästä Sakkolassa kirja, s. 11
* Oltii kostis, s. 12
* Metsäpirttijärjestöt koolla yhteistoiminnasta, s. 13
* YK:n kansainvälinen Osuustoimintavuosi 2012, s. 14-15
* Osuustoimintaa Vuokselassa, s. 16-17
* Kylän ukot kokoontuivat Riiskan osuuskaupassa, s. 17
* Yhteistoimintaa Suvannon seudulla vuonna 1935, s. 18-19
* Virkin virkkeet: Presidentit vaihtuivat meillä ja naapurissa, s. 20
* Romaaneja lahjoitusmaa-ajoilta, os XII: Rajamaan raskas lumo, s. 21
* Kirjo-pussukka Sakkolan Sipilänmäen malliin, s. 23
* Kevättalven elämyksiä Pietarissa, s. 24-25
* Näytelmä: Larin Paraske ja Porvoon pappi, s. 26
* Sakkola-Seura valmistautuu 50-vuotisjuhliin, s. 28
* Sotavuosina ei herkkuja ollut, s. 30
* Pääsiäisen perinteitä, s. 31-32
* Talvisodan mietteissä menneitä muistellen, s. 32-33
* Taisto Virkki 70 v, aina valmiina karjalaislähtöihin, s. 34-35
* Mistä Kuismat tulivat, s. 36
* Evakkovaellus Somerolla heinäkuussa, s. 36
* Perhetapahtumia, yhteystietoja, s. 37-44

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.