SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 4/2010:

* Paukun palsta: Siirtoväen asuttaminen, s. 3
* Asutustoiminnan muistomerkki paljastettu, s. 4
* Sukupolvi, joka aloitti alusta , s. 5
* Käkisalmen matkalla porauduttiin pintaa syvemmälle, s. 6-9
* Karjalan arkeologi Aleksandr Saksa, s. 9
* Vuoksela-Seura vietti 60-vuotisjuhlaa, s. 10-12
* Virkin virkkeet: Yhteistyössä on tulevaisuuden avaimet, s. 13
* Vuokselan matka houkutti nuoria mukaan, s. 14-15
* Metsäpirtin lapsia, s. 15
* Juurakot saivat kyytiä Metsäpirtin talkoissa, s. 16-17
* Metsäpirtti Sylvi Kekkosen lapsuusmuistelmissa, osa V, s. 18
* Karjalaista ruokaperinnettä: Sakkolalainen kalasoppa, s. 19
* Romaaneja lahjoitusmaa-ajoilta: Orjavallan perintö, s. 19
* Sakkola-seuran kirkkopyhä ja kevätretki, s. 20-21
* Sakkola-juhlien ohjelmaa Vesilahdessa, s. 21
* Mistä Sudenhäntä sai nimensä, s. 22
* Uusia kyläkirjoja tulossa, 23
* Vuokselainen koko sydämeltään, s. 24-25
* Perhetapahtumia, s. 26-30
* Yhteystietoja, s. 31-32

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka .