SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 3/2010:

* Paukun palsta: Suuri-Suomi -haaveita, s. 3
* Presidentti ja pääministeri tervehtivät Karjalan Liittoa s. 4-6
* Vuoksela valmistautuu 60-vuotisjuhliin , s. 6-7
* Metsäpirttijuhlat ja muita kesän matkoja, s. 8-9
* Sakkola-Säätiön valtuuskunta koolla, s. 10
* Suvannon seudun säätiöt matkaavat Käkisalmeen, s. 11
* Siirtoväen asuttaminen ja Asutusmuseon perustaminen, s. 12-13
* Tapahtumia 80 vuotta sitten keväällä 1930, s. 14
* Virkin virkkeet: alkukesän merkkejä ja ajatuksia, s. 15
* Miten käy perinneruoan? Ruokaperinnettä: hirssi, s. 16-17
* Metsäpirtin Joentaat toimeliaat martat, s. 18-20
* Sylvi Kekkonen; vuosisadan alun Metsäpirtti ja pappila, s. 21
* Kalevi Liski, vuokselalaisen taiteen tulkitsija, s. 22-24
* Romaaneja lahjoitusmaa-ajoilta, s. 25
* Polkupyörä oli nuoren miehen aarre, s. 26-27
* Viljo Pitkänen pakinoi., s. 28
* Perheuutisia: vuosia täyttäneitä, poisnukkuneita s. 30-37
* Räisäläisille uusi puheenjohtaja, s. 38
* Kalevi Hyytiä pitäjäyhdistysten liiton johtoon, s. 38

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka .