SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 1/2009:

* Paukun palsta, Veli venäläinen, s. 3
* Turkkisen turinat, Vuoksen varrelta, s. 5
* Suvannon seudun pitäjäyhteisöt neuvonpidossa: Onko Karjalanmatkoille riittävästi tarjolla tietoa, s. 6-7
* Viipuri oli myös vankilakaupunki, s. 8-10
* Evakkovaellus heinäkuussa Virolahdella, s. 11
* Melkein karjalainen, s. 12-13
* Kultakello venäläisen kiitoksena, s. 14-15
* Terveisiä kaukaa - kuka muistaa amerikkalaispojan Metsäpirtissä, s. 16
* Turun Seudun Metsäpirttikerho viisivuotiaaksi, s. 17
* Tapahtumia kahdeksan vuosikymmentä sitten Sakkolassa ja Vuokselassa, s. 18-19
* Vapaussotaan liittyviä tietoja Vuokselasta, s. 20-23
* Virkin virkkeet: Entisajan sääilmiöt, tapahtumat ja vanhan kansan merkkipäivät, s. 24
* Vuokselaisii arepyhäilta, s. 25
* Vuokselainen ruokatalous 1900-luvun alussa, s. 26
* Laskiaisen ruokamuistoja Metsäpirtistä, s. 27
* Maidonkäsittelyä Korvenkolkan Pajarilla Sakkolassa, s. 28
* Terveisiä Kostermaasta ja Sipilänmäeltä, s. 29
* Lempäälän Karjalaseuran toimintaa, s. 30
* Perhetapahtumia, s. 30
* Kyläkirjojen infoa, s. 31
* Yhteystietoja, s. 32

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka .