SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 2/2008:

* Turkkisen turinat: Kirjojen kertomaa, sivu 4
* Opintokerho käynnistyy, s. 5
* Talviurheiluvälineet otettii ilolla vastaan, s. 6
* Päiväkivi löytyi sitkeiden etsintöjen jälkeen, s. 7
* Kannattaako käydä Sakkolassa vuonna 2008? s. 8-9
* Kannaksen koluaja odottaa jo kesää, s. 10-11
* Taipaleenjoen silta herätti keskustelun, s.12-13
* Kalevalan ja karjalaisuuden päivänä, s. 14
* Metsäpirttiä esiteltiin Karjalatalolla, s. 15
* Havaintoja Metsäpirtistä 1942, s. 16
* Metsäpirttijärjestöjen toimikunta, kesän matkat, s. 17
* Moska lottana Saaroisissa, s. 18
* Vanhaa ja uutta virpomisperinnettä, s. 20-21
* Virkin virkkeet: kaikki ei ole kuin silloin ennen, s. 22
* Mikä ihmeen mämmikoura? s. 23
* Lenno Lehmusvuori, monen alan taitaja, s. 24-25
* Vuosia täyttäneitä ja poisnukkuneita, s. 26-29

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka .