SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 7 /2007:

* Turkkisen turinat, s.4
* 50 vuotta yhdyssiteenä ja tietopankkina, s. 6-7
* Kynämiehen ajatukset pysäyttivät haravakoneen, 8
* Asiamiehet kasvattivat levikkiä, s. 9
* Elämäntapauksia säilytettäväksi, s. 10-11
* Sakkola-Säätiön 60-vuotistaipaleelta, s.12-15
* Sakkola-Seurasta, s. 16-18
* Kiviniemen kasarmin ryijy Parolassa, s. 19
* Vesilahden Karjalaiset juhlivat 60 vuotta, s. 20
* Nettivastaava esittäytyy, s. 22
* 37 vuotta myöhemmin, s. 23
* Virkin virkkeet, s. 24
* Lehti on yhdistävä lenkki, s. 25
* Karjalaan jääneiden vainajien muistokivet, s. 26-27
* Jäsken sukuseurasta, s. 28
* Repojen sukuseurasta, s. 29
* Metsäpirtin Ahtiaiset, s. 30
* Peltoset koolla, s. 31-33
* Suvannon seudun pitäjäyhteisöt yhteistyössä, s. 34
* Sakkolaa 12-vuotiaan matkalaisen silmin, s. 35
* Vie minne mun kaihoni pohjaton?, s.3-37
* Matkatunnelmia Karjalasta, s. 38
* Kulttuurin kipinöitä, s. 40-41
* Kuvataiteen harrastajat, 42-23
* Itsenäisyyspäivän mietteissä, s. 44
* Vuokselan matrikkeli julkistetaan, s. 45
* Vuosia täyttäneitä, s. 46-47
* Kuolleita, s. 47-49
* Tule mukaan kyläkirjan tekotalkoisiin, s. 50
* Yhteystietoja, s. 52

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka .