SUVANNON SEUTU
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti


Luettavana numerossa 4/2007:

* Turkkisen turinat, s.4
* Röykkylän ja Riiskan väki kirjantekoon, s. 5
* Sakkola-Seuralla 45-vuotisjuhlat, s. 6-7
* Lapsuuden kirkkomatka juhannuksena, s. 7
* Karjalaisen aikaympäristön kriisiytyminen sotien aikana, s. 8-11
* Mie muistelen, s. 12-13
* Metsäpirtin pitäjäjuhlien ohjelma Helsingissä, s. 13
* Päästätkös, päästätkös: pyrkimälukuja, s.14
* Taas kotikunnaat kutsuvat s. 15
* Vesiliikennettä Vuoksen aalloilla, s. 16-17
* Juhannuksen lippujuhla Vuokselassa, s. 16
* Tuli on hyvä renki,mutta huono isäntä, s. 19
* Runo kotiseudulle, s. 19
* Virkin virkkeet, s. 20
* Vuoksela-Seuran vuosikokous ja muistojen ilta, s. 20
* Tunnematka evakkotielle, s. 21
* Sepän kotoa Luprikkalassa, s. 22
* Kauko-Karjalan matka päättyy, s. 23-27
* Perhejuhlia, s. 28
* Poisnukkuneita, s. 29

 

 

 

TILAA OMA PITÄJÄLEHTI itsellesi tai ystävillesi. Tilaukset hoitaa Marjo Ristilä-Toikka.