SAKKOLA-SÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTO   2018  
         
   Säätiön hallintoneuvosto, kevät 2018  
   Eturivissä vasemmalta oikealle:
 • Hannu J. Paukku,  puheenjohtaja
 • Marja Kaunonen,  jäsen
 • Riitta Pykäläinen,  varajäsen
 • Tarja Seuranen,  varajäsen
 Takarivissä vasemmalta oikealle:
 • Antti Koiranen,  jäsen
 • Matti Pärssinen,  varajäsen
 • Pekka Karppanen,  jäsen
 • Yrjö Pitkänen,  varajäsen
 • Soini Hartikainen, jäsen
 • Jukka Naskali,  varajäsen
 • Tapio Karvonen,  jäsen
 • Pekka Pitkänen,  varajäsen
 • Jyrki Viskari,  jäsen
 • Hannu Turkkinen,  varapuheenjohtaja
 • Matti Naskali,  jäsen
 • Juha Kuisma,  jäsen
Kuvasta puuttuvat:
 • Carl Jansson,  jäsen
 • Mirja Auranen,  varajäsen
 • Lari Toikka,  varajäsen
 • Väinö Meskanen,  varajäsen
 • Kaisa Paukku,  jäsen
 • Pekka Rantakari,  varajäsen
 • Satu Karvinen,  varajäsen
 • Heli Rintala,  varajäsen
 
Säätiön toimihenkilöt keväällä 2018  
Säätiön hallitus ja toimihenkilöt vasemmalta oikealle:
 • Kimmo Naskali,  hallituksen jäsen
 • Hannu Turkkinen,  Evakkopuisto
 • Markku Nuora,  hallituksen varajäsen
 • Heli Rintala,  Sakkola-Museo
 • Markku Jousranta,  hallituksen jäsen
 • Aila Alanen,  hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
 • Maire Kanervisto,  hallituksen varajäsen
 • Hannu J. Paukku,   kunta- ja kouluyhteistyö
 • Mervi Äikäs,  hallituksen jäsen ja sihteeri
 • Kari Pitkänen,  hallituksen varajäsen
 • Antti Hynnä,  hallituksen puheenjohtaja
Kuvasta puuttuvat:
 • Sirpa Himanen,  hallituksen jäsen
 • Elsa Mäkelä,  hallituksen varajäsen
 • Jouni Koivisto,  hallituksen varajäsen
 • Pekka Himanen,  hallituksen varajäsen
 • Carl Jansson,  arkisto ja museo
 • Satu Karvinen,  arkisto
 • Heikki Karjalainen,  nettimuseo
 • Pekka Länsirinne,  muistomerkit ja rakennelmat
 • Päivi Nuora-Matikka,  Sakkola-Museo
 • Marjo Ristilä-Toikka,  Suvannon Seutu
 • Kaija Virtanen,  Sakkola-Museo
.
Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Säätiöille oli annettu aikaa tehdä tarvittavat muutokset
1.12.2018 mennessä. Sakkola-Säätiön valtuuskunta perusti työryhmän, joka valmisteli asiaa valtuuskunnalle päätöksentekoa varten.

Sääntötyöryhmään nimettiin Aila Alanen, Tapio Karvonen,
Antti Hynnä, Mervi Äikäs sekä Matti Naskali, joka oli laatinut säätiön edelliset säännöt. Sääntömuutos oli Sakkola-Säätiölle välttämätön mm. sen vuoksi, että valtuuskunnalla ei uuden säätiölain mukaan ole päätösvaltaa muissa asioissa kuin henkilövalinnoissa. Sen rooliksi olisi jäänyt toimia lähinnä neuvonantajana hallitukselle.

Valtuuskunta käsitteli sääntömuutosta sekä kevätvuosikokouksessa että syysvuosikokouksessa ja teki molemmissa kokouksissa samansuuntaiset päätökset. Tärkeimpiä muutoksia oli kaksi. Valtuuskunta muuttui hallintoneuvostoksi, jolla on saman tyyppinen päätöksentekovalta kuin aikaisemmin valtuuskunnalla oli, eli se esim. hyväksyy tilinpäätöksen ja  toimintakertomuksen. Sääntöihin lisättiin myös määräys siitä, mitä säätiön esineistölle tapahtuu,  mikäli säätiö puretaan. Tämä mahdollistaa esim. museolle myönnettävin apurahojen hakemisen. Patentti- ja rekisterihallitus käsitteli sääntömuutoksen ja uudet säännöt astuivat voimaan 1.1.2018 alkaen.
.