Ahon laidalta Sakkolan Petäjärvellä

Muistoja Petäjärven kylästä
Suvannon Seutu-lehden välittämänä

 
 

Petäjärven kyläkirja julkaistiin 2004 ensimmäisenä Sakkolan kyläkirjoista.
Se saatettiin painokuntoon hyvin lyhyen valmisteluajan jälkeen, koska oli nähtävissä että kyläkirjojen sarja tulee jatkumaan ja aika alkaa käydä vähiin koti-Sakkolassa aikanaan asuneiden osalta.

Pitäjäneuvos Yrjö Raaska, Petäjärvi-kirjan kirjatoimikunnan puheenjohtaja, ehdotti koottavaksi uuden julkaisun Petäjärveä koskevista niistä kirjoituksista, jotka Suvannon Seudun ilmestymisaikana ovat siinä julkaistu ja joita ei ole käytetty Petäjärvi-kirjassa. Hänellä oli vielä käytettävissä valokuvia Petäjärveltä.

Suvannon Seudussa on paljon Petäjärveä koskevia kirjoituksia, joista valtaosa on pyritty sisällyttämään tähän julkaisuun. Eräitä kirjoituksia, jotka liittyvät Petäjärven tai Sakkolan yleisilmeen kuvaamiseen on otettu aiheen käsittelyn laajentamiseksi kylämme ulkopuolelta.


Kuvien tarkoitus on selventää kutakin aihetta. Kuvat ovat Yrjö Raaskalta ja osin ennen julkaisemattomia ja osin myös aikaisemmin Petäjärvi-kirjassakin jo olleita. Kartat on piirtänyt Yrjö Raaska.

Kirjan toimittajat Yrjö Raaska ja Teuvo Kuparinen